Nézôi levelek a Sejtjeink XXXIII. Filmszemlén való bemutatása után


"Azt hiszem, régóta nem láttam ilyen mély emberi érzéseket, fájdalmakat feltáró, a gyermek iránti vágyat, küzdelmet bemutató, igazi szép alkotást.
Mivel a film megtekintésekor jómagam is 3 hónapos terhes voltam, igen elgondolkoztatott, mi lett volna velem, a családommal, ha nekünk is hasonló küzdelmet kellett volna megélnünk. Lett volna ehhez elég erôm? Most már azt mondom igen, és ehhez a film segített hozzá. Az orvosok, szakemberek családokért vívott, mélyen empatikus, hitet visszaadó harca, kudarc esetén is állandóan és hihetôen biztató hozzáállása rám és szerintem az átlagemberekre így hatott. Ebbôl a filmbôl ismertem meg a lombikbébiprogram lényegét és a nézôk is csak innen szerezhettek tudomást ilyen részletességgel. A filmet szeretni kell a fentebb vázoltak miatt és azért is, mert az elmúlt idôk egyik leghasznosabb muvét készítették el."
Kocsis Noémi


"A Sejtjeink címu film óriási hatással volt rám. Miután megnéztem a filmet, napokon keresztül másról sem tudtam beszélni. … Természetesen óriási hatást tettek rám azok az emberek, akik ilyen ôszintén és odaadóan akarnak valamit, még akkor is, ha folyamatosan leküzdhetetlennek tunô akadályokba ütköznek. Megrendítô az az összetartó erô, ami ebbôl a közös akarásból származik és ami ezeket a párokat ilyen különleges módon összeköti… Az is egyértelmu, hogy a siker minden esetben KÖZÖS, a mama, a papa és persze a szakorvos együttesen érik el a várva várt eredményt. … Végül még annyit, hogy a film hitelét éppen az ôszintesége adta meg, hogy nem csak az egyértelmuen »jól sikerült« ügyekkel foglalkozott, hanem mindennel, amit egy ilyen téma felvet."
Váradi Júlia


"A filmet természetesen a lesz gyerek - nem lesz gyerek izgalmával nézzük végig, azonban ez a film elsôsorban az emberpárokról szól. Méghozzá átütô erôvel. Egy ilyen magas minôségu muvészeti alkotás esetében az ember nem mérlegel racionálisan. És semmiképpen sem képez ok-okozati viszonyt a mesterséges megtermékenyítés sikere vagy sikertelensége és két ember drámai kapcsolata között.
Az orvos és a biológus együtt izgul a párokkal. Ôrülten akarják, hogy legyenek gyerekek. A rendezô és a megtermékenyítést végzôk között a lehetô legharmonikusabb a viszony. A doktor egyenrangú szerepet kap a fôhôsökkel. És ez annak köszönhetô, hogy nem egyszeruen orvos, hanem a kameráról teljesen megfeledkezô ember, aki hol káromkodik, hogy a plafonig ugrál örömében.
Azt gondolom, a dokumentumfilm-készítés csúcsára érkezett ezzel a filmjével a rendezô."
Elbert Márta dokumentumfilm-rendezô


"A film három emberpár küzdelmérôl, reményeirôl, örömeirôl és kudarcairól szól. A Sejtjeink nem propaganda a meddôségi kezelés mellett vagy ellen (és ez nagy erénye szerintem!), hanem az egyik legalapvetôbb emberi szükséglet, a családalapításért folytatott küzdelem bemutatása."
Varga Zsuzsanna


"A hôsies és megható küzdelmet, amelyet az orvosi team és a szülôk folytatnak, éppen az teszi hitelessé, éppen az helyezi el a valóságban, hogy a csoda a már feladott, ellehetetlenült harc után bekövetkezik. Mindezen túl a pszichés gátlás megszunte, ami e csoda bekövetkezésének oka lehet, csak valami különös az általánosban, és orvosnak, szülônek, filmesnek misztikus szerencséje.
… A gyermek közös akarása orvos és szülô részérôl a filmben ábrázolt érzékenységgel és tisztelettel példamutató. Feltétlenül vonzó és járható utat jeleznek azoknak, akik ebben a problémakörben érdekeltek.
A film azzal a rendkívüli tapintattal kezeli a témát, amely egy ilyen különös élethelyzetben szorongó kisebbség gondjainak kezeléséhez az össztársadalmi érdek szempontjából is elengedhetetlen. Egyetlen pillanatra sem éreztem, hogy a szakszeruen és felelôsséggel dolgozó orvosok, ápolók, biológusok türelmükkel és nyugalmukkal ne segítették volna egyértelmu, közös céljuk, a gyermek csodájának valóraváltását. Mint az évi dokumentumfilm-szemle zsurijének tagja, lenyugözve és családommal, az ô véleményükkel megtámogatva döntöttem úgy, hogy ennek a munek szavazom a fôdíjat.
A történet, a számomra ismeretlen szakterület feltárása a közvetlen ismerôseimmé váló szereplôk: szülôk és orvosi team úgy lettek informatív részei az életemnek, hogy bebizonyították: érdemes kitartóan, hittel végigjárni mindenféle kálváriát, ha a legcsekélyebb remény is látszik a sikerre. A vesztesnek tunõ házaspár könnyeinek fénye hitelesíti mindazt, amit láttam és a felirat, amely a természetes csoda késôbbi bekövetkezését jelzi, a közös jutalma mindazoknak, akik e csodáért mindent megtettek. … Ez a pozitív hír öröm a nézônek, vonzerô azoknak, akik a harc közepén tartanak, és érv azoknak, akik a pszichés hatásokat vizsgálják.
Mindezeken túl azonban a lényeg az, hogy ez a pozitív hír igaz.
… A film fontos, értékes, és ebben a formájában teljes. Különleges emlékmuve orvosnak és sorsát együttes, magasabb célért közszemlére tevô magánembernek."
Andor Tamás filmoperatôr, Balázs Béla-díjas Érdemes Muvész


"A Sejtjeink szerintem sok párnak mutathat lehetôséget, hogy ne adják fel a próbálkozást, és bízzanak valamiben. Erôt adhat, és tájékoztat, hiszen sokan nem is tudják, hogy ezzel a lehetôséggel élhetnek, illetve, hogy nem kell beletörôdniük abba, hogy nem lehet gyerekük. Fôként abban segíthet a film, hogy belássák a párok, nem az ô hibájuk, felelôsségük, hogy évek során sem lehetett gyerekük.
Ui.: én már kerültem olyan helyzetbe, hogy sajnáltam, hogy nem tudom megmutatni ezt a filmet pároknak, mert amióta megnéztem, több olyan párral is találkoztam, akik évek óta próbálkoznak, és kezdik feladni a reményt, hogy valaha gyerekük lehet."
Papp Bojána


"Nekem még nincs gyermekem, de hamarosan szeretnék. 31 éves vagyok. Ha ez természetes úton nem jöhetne létre, a filmbôl bizonyságot szereztem arra, hogy a mesterséges megtermékenyítés egy járható út, egy további reményt keltô lehetôség ehhez. Ezen túl sok-sok kérdésemre is választ kaptam ezzel kapcsolatban a filmbôl.
Kimondhatatlan katarzist éreztem, amikor láttam a film végén, hogy annyi küzdelem és akarat után Györgyiéknek végül mégis sikerült, amire vágytak. Nem a hogyan volt a lényeges, hanem az, hogy az Élet mégis igazságot szolgáltatott, és sokat tudunk mi, emberek, egyre többet, de a Természet teljes egészében nem gyôzhetô le, és ez így jól is van."
Mohácsi Szilvia


"A film sokat segíthet gyermektelen pároknak. Feltételezhetôen közülük sem mindenki ismerte ilyen mélységekig az eljárást (esetleg alig, vagy sehogyan sem!), és mivel mindig tartunk egy kicsit az ismeretlentôl, a filmnek köszönhetôen megszunt ismeretlennek és elérhetetlennek lenni a babaáldás ezen módja!
Valós személyek közremuködésével még hitelesebb az egész, mintha egy esetleges játékfilm révén ismernénk meg a részleteket; csodálatos dokumentumfilm téma! Konc doktorék és mindenki, aki ebben a programban dolgozik, csak nyert vele, de egészen biztos, hogy legtöbbet a gyermekre vágyó párok."
Dr. Gacsal Piroska


"Almási Tamás Sejtjeink címu filmjét eddig háromszor láttam. Több szempontból is rendkívüli alkotásnak tartom.
Mivel a lombikbébiprogramról korábban semmit sem tudtam, a film jóvoltából kerültem kapcsolatba a témával. Döbbenetes élmény volt látni mindkét oldal - az orvosok és a (házas)párok - küzdelmét. A tévécsatornák száraz, személytelen híradásaiban olyan ritkán találkozom ilyesfajta - számomra is átérezhetôként ábrázol - emberi történetekkel. A film megtekintése óta mélységes tisztelettel és elismeréssel tartozom azoknak az orvosoknak, akik segíteni próbálnak a meddôségi centrumokban.
… Ez nem egy kikozmetikázott, hepiend-végu sikertörténet, hanem egy 100%-osan igazi dokumentumfilm! Nincs benne szépítgetés, csúsztatás és kerekítgetés - a végén sem...! Az életet és a filmben szereplô párok történeteit mindvégig a valósághoz huen mutatja be.
S a filmnek talán ez az egyik legnagyobb értéke...!"
Tollár Mónika


"Jómagam azon nôk táborába tartozom, akik egyszer már mindent vállaltak, hogy ne szülessen gyermekük, most pedig talán a sors fintora, hogy azok között találtam magam, akik mindenre készek, hogy gyermekük szülessen. Meggyôzôdésem, hogy az ezekben a helyzetekben muködô lelki mechanizmusokat kizárólag az tudja akár közelítôen is megítélni, aki már átélte ôket. Leegyszerusítve: a gyermekre vágyódás lélekállapotában a legkisebb esély megragadásának motivációja sokkal erôsebb, mint bármiféle kirívó esetekre épített kételkedés. Én és ismerôseim ebben filmben nemcsak azt a házaspárt látják, akik a leghatásosabb orvosságok és lelkiismeretes orvosi hozzáállás ellenére majdnem sikertelenül végzik, hanem látják a másik kettôt, és látják a gyermekeikkel vidáman várakozó megannyi többi emberpárt is. A film errôl szól. Az erôfeszítést koronázó sikerrôl és a boldogság esélyérôl. Az, hogy sikerült egy ilyen különleges esetet is lencsevégre kapni, muvészi kegyelem, és hogy kire milyen hatást gyakorol, nem lehet adekvát kérdésfelvetés, mert még egyszer mondom, a páciens lelke nem az orvosé, és a pácienst teljesen más erôk mozgatják. Meggyôzôdésem, hogy a rendezô abbéli igyekezete, hogy a lehetô legmagasabb horizontról láttassa az élet misztériumát, célt ért."
Egy reménybeli anyuka, aki a film megnézése után bízta magát az orvosi szakértelemre!


"A Sejteink Filmszemlén való bemutatásakor megtapasztaltam egy olyan közösségi élményt, amely különben nagyon ritka a hozzám hasonló szkeptikus alakoknak, akiknek minden gyanús, ami háromnál több embernek tetszik. A film bebizonyította, hogy még mindig megcélozható (és elérhetô!) a katarzis, csak nagyon sok munka, a Sejtjeink stábjában és szereplôiben megmutatkozó lelki erô és tisztesség kell hozzá, meg persze, sajna, az a morálisan értékközömbös apróság, amit tehetségnek hívnak.
A bemutató utáni reakciók, a teremben tapasztalható, egyértelmuen erôs azonosulásról és mély együttérzésrôl tanúskodó érzelmi megnyilvánulások egyértelmuen bizonyíthatták, hogy a film nagyon nagy szolgálatot tesz a lombikbébi-ügynek. … A dokumentumfilm szakmai tisztességének egyik záloga amúgy is az, hogy tekintet nélkül a prekoncepciókra, mindaz belekerül, ami az ábrázolt tárgy lényegéhez tartozik.
A filmet egyébként a mellettem lévô széken egy olyan valaki nézte, aki addig elvi alapon és semmiféle kivételt meg nem engedve, általában utasította el a mesterséges megtermékenyítés gondolatát, a létezés kérdésében a természet bölcsességét tekintve egyedüli mércének. Addig. A film mélyen megrendítette, és oldotta véleményének ellentmondást nem turô szigorúságát, érzelmileg egyértelmuen azonosult azokkal, akik ezt a nehéz utat választják."
Szabó Gábor